FAQs

1. A to jsou děti opravdu celý den venku?

Vzdělávací koncept školky vychází z filozofie přírodní pedagogiky. To znamená, že s výjimkou velmi nepříznivého počasí, se aktivity opravdu celoročně odehrávají venku v přírodě.

2. A co dělají dětí, když venku prší?

Co dělají děti, když vidí louži? :) Teplo a sucho je zajištěno oblečením, ne 4 stěnami.

3. Jak u vás probíhá běžný den?

Setkáme se ráno na místě srazu, kde se průvodci převezmou děti od rodičů, a vyrážíme do školky či rovnou do lesa. Poté je společná svačina (v zázemí či v terénu), ranní kruh/řízená činnost a volná hra. Oběd probíhá v zázemí školky. Následuje polední klid/řízená činnost s předškoláky a volná hra. Den končíme svačinkou, úklidem a odchodem na srazové místo. Denní rytmus se odvíjí od ročního období.

4. A co je to ta volná hra

Jedná se o druh činnosti, kterou si řídí samy děti, a ne dospělí. Děti během ní max. zapojí vlastní tvořivost. Odehrává-li se navíc v přírodě, nabízí dětem množství přírodních materiálů, živých i neživých objektů a interakcí. Další výhodou volné hry je, že každé dítě si nachází právě ty výzvy, které zrovna potřebuje. V naší školce jí věnujeme 2-3hod denně.

5. A jak u vás probíhá polední klid?

 Děti jsou rozděleny podle věku a potřeb na spinkáčky (ti usínají u pohádky/léčivého nástroje ve spacáčku v postýlce) a nespinkáčky (ti mají klidovou činnost, kdy si uvnitř či venku udělají pohodlí a poslouchají pohajdy, tvoří, či pracují s knihou). Předškolákům je vyhrazen prostor pro předškolní přípravu.

6. A kam chodí děti čůrat, kadit a kde si myjí ruce?

Do kadibudek a mytí rukou probíhá v přilehlé umývárně. Teplá voda je celoročně k dispozici.

7. Jak u vás probíhá stravování dětí? 

Dopolední svačinku si děti nosí z domova, teplý oběd nám vozí cateringová firma (polévka, hlavní chod) a odpolední svačinku zajišťujeme my.

8. Jak děti z lesní školky zvládají přechod na základní školu?

Přechod z jakékoliv MŠ na ZŠ není pro dítě snadný. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který je platný pro každou rejstříkovou MŠ. Vlastní zkušenost budeme teprve mít, nicméně od ostatních LMŠ víme, že děti přechod zvládají stejně tak jako děti z jiných MŠ.

9. Plánujete se stát registrovanou lesní mateřskou školou? 

Ano, oficiálně od školního roku 23/24.

10. Jste široko daleko jediná školka? Jste v tom sami? 

Vůbec ne! Jen v Karlovarském kraji fungují již 4 lesní školky, navíc je nám velkou profesionální podporou Asociace lesních mateřských škol, jíž jsme členy. Celkem je v ČR více jak 160 lesních školek. 

11. Můžou k vám docházet i předškoláci? 

Ano! Jen se musí přihlásit k individuálnímu vzdělávání ve své spádové MŠ. Od školního roku 23/24, kdy se stáváme lesní MŠ lze plnit povinné předškolní vzdělávání u nás.

12. Jak máte otevřeno? 

Po-Pá, v čase 8-15:30

13. Neuvažujete o prodloužení otevírací doby?

Ne. Vzhledem k tomu, že jsme skoro celý den venku, nechceme se scházet a předávat děti za tmy (v zimních měsících). Doba strávená ve školce (7,5hod) je pro předškolní děti ažaž.

14. Kolik to vše stojí? 

Jsme soukromou školkou. Děti dochází do školky dle zvoleného denního tarifu. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem je spolek, jsou náklady na provoz hrazeny z příspěvků rodičů či darů.

© 2023 Lesní mateřská škola Pod Lipami, z.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky