Pro uchazeče

Ceník

Školní rok 23/2024, platnost od 1.9.2023, lesní MŠ

5 dní v týdnu

4.500 Kč/měsíc

3 dny v týdnu (Po, Út, St)

3.700 Kč/měsíc

2 dny v týdnu (Čt, Pá)

2.700 Kč/měsíc

Zkušební den (předzápisový, adaptační pozápisový  9-11h)

250 Kč

1 den (při nástupu v průběhu měsíce)

500 Kč

Vratná kauce činí 5.000 Kč.

Ceny nezahrnují stravné a třídní fond (500 Kč/pololetí).

Na školkovné lze uplatnit slevu na dani (tj. 17.300 Kč pro rok 2023). Školkovné se hradí 11 měsíců.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají od státu příspěvky na dítě, které hradí méně jako 1/2 mzdových nákladů pedagogů/průvodců.
Rodičovské příspěvky (školkovné) hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a třídní fond. Rozpočet je i tak nadále stále napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví. 
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi.

Přijímací řízení (ZÁPIS) na šk. rok 2024/25

Termín a dobu pro podání žádostí vyhlašuje ředitelka lesní MŠ v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) školský zákon, a to formou správního rozhodnutí dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

ZÁPIS na školní rok 2024/2025 proběhne v Út 14.5.2024, 16-18:30 v prostorách lesní školky Pod Lipami (ul. Dvůr pod lipami 1, zahrada statku).

V případě volné kapacity je možné dítě zapsat kdykoliv v průběhu celého školního roku.

K zápisu se zákonní zástupci dostaví v předem domluvený čas na základě telefonické či emailové domluvy (Zdeňka Brožová, 775372830). Pohovor je plánován na cca 20-30 min.

Před samotným zápisem doporučujeme se zúčastnit alespoň jedné z událostí:

 • Den otevřených dveří -Út 17.4.2024, 16-18 hod- můžete si prohlédnout naše zázemí, položit své otázky a učinit tak informativní souhlas o zápisu svého dítěte. Doporučujeme účast bez dětí či ve dvojici, aby jeden ze zákonných zástupců dohlížel na dítě. Prosíme nahlaste se na emailu: info@lmscheb.cz nebo tel. 775 372 830.
 • Zkušební den -St 24.4 či Pá 26.4.2024 (v Pá zrušeno), 9-11 hod- přijďte přímo s vaším dítkem do provozu školky. Dnem vás provede ředitelka Marcela Ambrožová a zodpoví vaše případné otázky. Prosíme vyplňte na emailu: info@lmscheb.cz nebo tel. 775 372 830. 

Při zápisu je třeba doložit:

 1. kompletně vyplněnou ŽÁDOST o přijetí 
 2. kompletně vyplněný EVIDENČNÍ LIST (vč. posudku od lékaře; případně dodat posudek k prvnímu dni nástupu)
 3. OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště
 4. RODNÝ LIST dítěte

Jak podat dokumenty?

 1. do datové schránky školy (228miyq)
 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)
 3. poštou (datum podání nejpozději do 7.5.2023 na adresu sídla Úzká 375/4, 35002 Cheb)
 4. osobně během řádného zápisu

PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA

 • VĚK DÍTĚTE: dosažení věku 3 let k 31.8.2023, tzn. dítě narozené do 31.8.2021.                         (10 bodů)
 • SOUROZENEC: dítě, jehož sourozenec LMŠ již navštěvuje a bude v docházce pokračovat, nebo dítě, jehož sourozenec bude zápisem ve šk. roce přijat                                                                                          (10 bodů)
 • SOULAD SE VZDĚLÁVACÍM KONCEPTEM LMŠ*: LMŠ zohledňuje zájem, znalost a soulad zákonných zástupců s pedagogickým přístupem a filosofií lesních mateřských škol                                        (0-20 bodů)
 • TYP DOCHÁZKYPřednostně jsou přijímány děti k celotýdenní docházce. Pouze v případě volné kapacity LMŠ je možné přijetí dítěte na částečnou docházku 3 nebo 2 dny v týdnu.                                     (10 bodů)

*Soulad se vzdělávacím konceptem LMŠ - danou skutečnost lze doložit předchozí účastí v LK/LMŠ Pod Lipami v minulosti; dále v případě, že sourozenec navštěvoval lesní školku v minulosti; pracovním poměrem vůči zřizovateli či účastí na zkušebním dni.


DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU

 1. Doporučujeme se se seznámit se směrnicí ředitelky školy (viz níže), která stanovuje podmínky pro přijetí.
 2. Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.08.2019, povinné předškolní vzdělávání.

 3. Lesní MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro dítě v předškolním ročníku.

 4. Děti budou přijímány do lesní MŠ pokud, zvládnou režim v LMŠ a jsou samostatné, tzn.. samostatně se oblékají a svlékají, samostatně přijímají potravu, dodržují osobní hygienu (čistotu) - nemají plenky a zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.

 5. Zápis je administrativní záležitost a není nutná osobní účast dítěte ve školce, rádi Vás však poznáme na Dni otevřených dveří nebo Zkušebních dnech.
 6. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdaných žádostí!
 7. V případě volné kapacity je možné dítě zapsat kdykoliv v průběhu celého školního roku.
 8. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na nástěnce školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15 dnů.

Směrnice ředitelky školy Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí

Žádost o přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání

(lze postupovat i ON-LINE na tomto odkazu:  (veškeré dokumenty a postup Vám přijde do Vámi uvedeného emailu, odkaz bude dostupný od 1.3.2024)

Evidenční list

2. Hraní a učení


 • Podporujeme principy přírodní pedagogiky.
 • Předškolní příprava, rozvoj celkových kompetencí dítěte.
 • Respektující přístup. Každý jsme jiný a naše odlišnost a jedinečnost je to, co nás vzájemně obohacuje. Budování vzájemné úcty respekt k ostatním a odpovědnost za vlastní jednání je našim cílem.
 • Prostředí venku nabízí dětem volný pohyb, hry a výzvy, které si zrovna potřebují zažít. Ať je to náročná fyzická aktivita, rolová hra nebo obyčejné pozorování dění v okolí a hra s přírodninami.
 • Vytváříme společně pravidla, jež formují hranice a tím chrání bezpečí jednotlivců i celku. 
 • Společně prožíváme a slavíme proměny přírody a lidové tradice.

3. Stravování • Obědy nám dováží cateringová firma Joker (polévka, hlavní chod), a odpoledních svačinky zajišťuje LMŠ. Cena za stravování 95 Kč/den (oběd 80Kč, svačinka 15Kč). 
 • Dopolední svačinka je na Vás, rodičích.
 • Podávání jídla je prováděno samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Pití bude od nás pro děti dostupné v průběhu celého dne, ale i z vlastních lahviček.
 • K pití se doporučena voda, v zimě ovocné či bylinné dětské neslazené čaje. 
 • Doporučení ke svačinkám: ořechy, sušené ovoce, koláčky od maminky, babičky, tetičky. Pomazánky, celozrnné pečivo, ovoce, zelenina. Nejsme zastánci hromady sladkostí.

4. Vybavení


Řídíme se zásadou: 

"Není špatné počasí, jen špatné oblečení". 

Důležité vybavení:

 • Dobře padnoucí batoh s prsním páskem(ten je na fotce ještě vidět:) V batohu si děti nosí termosku/láhev s pitím.
 • Náhradní oblečení dle aktuálního počasí. 
 • Při dešti: pogumované oblečení od hlavy až k patě. Holinky s vyndavací vložkou .
 • Do suchého podzimu: softshell nebo jiné oblečení, které neprofoukne.
 • V zimě: "cibulový systém" (spodní hřejivá vrstva - funkční prádlo), na to další prodyšná vrstva a navrch  nepromokavá a větru odolná kombinéza, oteplovačky, bunda. 

5. Program Dne


Čas předání dětí průvodcům mezi  8:00-8:10 na parkovišti Bistra Na Vyhlídce (V Lipách 17).

Příchod do školky předpokládáme kolem 9.00h.

9:00-9.30 Svačinka venku v přístřešku nebo v zázemí v zimních měsících.

9:30-10:00/30 Ranní kruh - přivítání se s dětmi. Uvedení do tématu týdne, které propojíme s dramatickou, výtvarnou, hudební nebo pohybovou činností. Práce s předškoláky.

10:00/30-11:30 Výprava do přírody.

11:30-12.00 Oběd (odchod dětí po O:)).

12.00-14:00 Polední klid - příprava k odpočinku, čtení příběhů, spánek

14:00-14:45 Svačinka, volná hra, tvoření.

14:45- 15:10 Úklid v zázemí a na zahradě příprava na odchod domů .

15:30 předání dětí na stejném místě jako ráno

Uvedené časy jsou pouze orientační, program se může měnit podle aktivity, okolností, naladění dětí. 


Vážení rodiče,

pokud by Vás zajímalo cokoliv, na co jste zde ani jinde na našich webových stránkách nedostali odpověď, neváhejte využít stránku Kontakty a ozvat se nám.

© 2023 Lesní mateřská škola Pod Lipami, z.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky