Děkujeme

  DĚKUJEME - aneb pomohli nám s budováním ZÁZEMÍ:

  • všem DÁRCŮM, kteří nám přispěli finančně či fyzicky na budování našeho zázemí! 
  • všem, kteří se zapojili do tvorby VIDEA do dárcovské kampaně pod taktovkou Jindřicha Skopce a Vlaďky Vítové. Jmenovitě dále: starostovi Antonínu Jalovcovi, faráři Petru Hruškovi, Ivaně Achaladze z Jednoduše Obchůdek a Lucii Polákové z Kos, z.s.
  • Rodině Černíkových za spolupráci a pomoc s budováním školky.
  • p. starostovi Luboši Pokornému z Krásné u Aše za zapůjčení vojenského stanu.
  • p. Pavlu Pagáčovi ze Sboru dobrovolných hasičů Cheb - Háje (za pomoc s instalací a demontáží vojenského stanu).
  • p. Jiřímu Josífkovi z kamnářství Josífko za vstřícnost při instalaci kamen.
  • p. Marii Vokáčové za darování nového krumpáče.
  • Nadačnímu fondu Tesco a Nadaci rozvoje občasné společnosti za grant na nákup a instalaci dřevěných KADIBUDEK.
  • Firmě DHL za sponzorský dar ve výši 50.000 Kč na výstavbu zázemí.
  • Všem dárcům, kteří nám finančně přispěli na vybudování PÍŠKOVIŠTĚ, včetně organizace Lesy města Chebu, s.r.o.
  • Firmě DHL za dar ve výši 100.000 Kč jako příspěvek na maringotku a uzavření pergoly v zimě.


V období 10/2022-8/2023 byl realizován projekt "Dovybavení a rozšíření zázemí LK Pod Lipami".

 
Projekt má za cíl navýšit prostory pro odpočinkové zázemí a hygienu dětí o jednu maringotku pro celoroční užití a jednu toaletu. Dále všechny toalety dovybavit separačním systémem pro kompostování vzniklého odpadu a dovybavit školku o gastronádoby, přepravky na gastronádoby a špinavé nádobí a nádoby na pitnou vodu.


"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."


  DĚKUJEME - aneb pomohli ke snadnějšímu PROVOZu:

 • p. Pavlu Cekotovi z Lesy města Chebu za darování vánočního stromečku a chvojí.
 • p. Alici Vaculové za pravidelný finanční dar na provoz školky.
 • p. Světlaně Keslové z unipap plus s.r.o. za darování výtvarných potřeb pro děti.
 • Firmě Mlíčňák Cheb a jeho řidiči za vstřícnou péči s nádobím, rozvoz jídla a sladké odměny pro děti.
 • Firmě WOOD EFECT s.r.o. za darování palivového dřeva.
 • p. Dagmar Drášilové za ušitÍ látkových pytlíků na oblečení.
 • Koordinačnímu centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, za podporu společného setkání s dětmi a pedagogy z německých lesních školek.
© 2023 Lesní mateřská škola Pod Lipami, z.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky